nieuws-euroforum-1

BeaconStreet op congres Toekomst van Betalingsverkeer

Op 16 juni vond in het Mercure Hotel Amsterdam het Congres Toekomst van Betalingsverkeer Congres plaats. Meer dan 200 betalingsverkeer specialisten uit Nederland en België kwamen samen om over de ontwikkelingen op het gebied van betalingsverkeer van gedachte te wisselen. Naast deelnemers uit de financiële sector, waren er ook afgevaardigden van corporates, belangenorganisaties, bonden en overheidsinstellingen.

Voor de firma BeaconStreet een uitstekend platform om te tonen op welke wijze beacons hun plek zullen innemen in het betalingslandschap. Middels een demonstratie app die de bezoekers uit de appstore konden betrekken en een Management Informatie Scherm werden de bezoekers deelgenoot gemaakt van de beacon ontwikkelingen. Voor velen was dit een logische volgende innovatie.

Middels de beacons en de BeaconStreet app werden de bezoekers op een nieuwe manier betrokken bij het congres. Tevens bleek de afrekenmogelijkheid een waardevolle component.

Daarnaast kon via het MIS, het zgn. Dashboard, als demonstratie informatie getoond worden over de bewegingen van de bezoeker over de congres vloer; nl de beacon (de plek) waar de bezoeker zich bevond, de duur dat hij zich daar bevond, de door de beacon geïnitieerde berichten die hij opende, etc.

Onder de bezoekers die de BeaconStreet app hebben gedownload werd een iPad verloot. Deze was beschikbaar gesteld door Enigma Consulting, geestelijk vader van BeaconStreet. De winnares was mevrouw de Cooman van KBC bank België.

Een geslaagd congres, met een mooie kennismaking met beacon-technologie.

Enkele cijfers mbt deze demonstratie:

  • 35% van de iPhone bezoekers heeft meegedaan aan de beacon-experience
  • Er zijn 3 berichten per persoon verstuurd op basis van een relevante locatie, en 1 kon opgehaald worden op initiatief van de bezoeker.
  • In totaal zijn er 157 berichten verstuurd en 89 actief bekeken = 56%
  • 73 hiervan hebben een conversie opgeleverd en hebben de White-Paper ontwikkelingen in het betalingsverkeer bekeken. = 82%
  • Op het drukste moment waren er 41 BeaconStreet-app gebruikers aanwezig bij de Enigma stand, tijdens de verloting van de iPad.